24642
pictures
45
blog posts
457 photographed species of 490 (93%)

search

video

no video

Big Year 2020

1. Rick Wang (217)
2. yang feifei (210)
3. wangjianli (208)
4. zhangxingmin (131)
5. Binzhao Lv (64)
6. BDnaturer (37)
7. hpx (35)
8. Liujianming (29)
9. Rezaq Hassan (20)
10. Daxian (7)

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

unidentified birds


2020-11-27

no any comments:

2020-11-24

no any comments:

more unidentified birds...