27 480
pictures
47
blog posts
460 photographed species of 491 (93%)

search

Participants of the project

in alphabetical order, number in bracket means total number of photographed species of birds in the project.

1. Allan Linn (212)
2. BAI YANSHAN (15)
3. BDnaturer (306)
4. Bin (2)
5. Binzhao Lv (380)
6. Chuanbo Wang (15)
7. Daxian (321)
8. Du Limin (1)
10. Gou Jun (80)
12. Lee Tao (417)
13. Lei Jinyu (49)
14. Lidaguo (32)
15. Liujianming (138)
16. Marmot (189)
17. Nico (2)
18. Rezaq Hassan (163)
19. Rick Wang (367)
23. XJBWS (1)
24. abcd no (87)
25. andriy (1)
26. black lark (316)
27. cc (3)
28. daobazi (2)
29. dingzi (1)
30. gebi huyang (35)
31. hpx (99)
32. jack A (185)
33. jinzuchang (8)
34. liang nigulayi (420)
35. lishizhong (3)
36. liyongzheng (9)
37. lv ronghua (28)
38. mayunhua (2)
39. stonefish (12)
40. tuifeimei (25)
41. vincentW (1)
42. wangjianli (304)
43. wen zhimin (167)
44. wolf old wolf (224)
45. wolflx (2)
46. wukefan (45)
47. xiang wenjun (1)
48. ximenbeike (1)
49. xiyuxue (5)
50. xjheny (4)
51. xukangping (89)
52. yang feifei (340)
53. ylwx (5)
54. zeng yuan (29)
55. zhangxingmin (142)
56. zhushengqqi (13)
57. 人工 (19)
58. 星野 (2)

Big Year 2021

1. Rick Wang (290)
2. yang feifei (233)
3. BDnaturer (213)
4. zhangxingmin (85)
5. Rezaq Hassan (67)
6. wukefan (42)
7. wangjianli (34)
8. Liujianming (18)
9. The Birds Record committee (11)
10. Daxian (10)
more...

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

more rarities...

recent video

no video

unidentified birds


2021-11-25

戈壁胡杨: 可能是黑喉鸫

2021-11-18

Birder阿瑞: 白背矶鸫

2021-10-18

苟军: 有意思的鹨,拍的不太清楚,可以看出腿浅色,体侧的纵纹前后一样粗细,背部的纵纹较浅,猜黄腹鹨,但不是很确定

2021-06-30

飞之羽: 应该还是棕尾伯劳,红尾伯劳的头顶和后背颜色基本一样红棕色,另外红尾额白色眉纹延续到额前变窄

2021-06-17

no any comments:

more unidentified birds...