search

Participants of the project

in alphabetical order, number in bracket means total number of photographed species of birds in the project.

1. Allan Linn (211)
2. Bin (2)
3. Binzhao Lv (308)
4. Chuanbo Wang (15)
5. DING Peng (145)
7. Gou Jun (40)
10. Lee Tao (390)
11. Lei Jinyu (32)
12. Lidaguo (32)
13. Liujianming (1)
14. Marmot (126)
15. Rezaq Hassan (142)
16. Rick (273)
19. abcd no (87)
20. black lark (291)
21. dingzi (1)
22. gebi huyang (12)
23. hpx (12)
24. jack A (185)
25. jinzuchang (8)
26. liang nigulayi (407)
27. liyongzheng (9)
28. lv ronghua (28)
29. mayunhua (2)
30. stonefish (12)
31. tuifeimei (26)
32. vincentW (1)
33. wen zhimin (166)
34. wolf old wolf (224)
35. wukefan (3)
36. xiang wenjun (1)
37. ximenbeike (1)
38. xiyuxue (5)
39. xukangping (87)
40. yang feifei (242)
41. ylwx (5)
42. zeng yuan (26)

Big Year 2018

1. Binzhao Lv (273)
2. Rick (273)
3. liang nigulayi (234)
4. Lee Tao (230)
5. yang feifei (143)
6. Allan Linn (139)
7. wen zhimin (133)
8. black lark (125)
9. Marmot (112)
10. Rezaq Hassan (107)
more...

rare birds records


Purple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.


Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos)

© Important Bird records
2017-09-26
Kuohongqi, Qapqal County

On Sept. 26, 2017, RENGONG photographed a sandpiper in the Kuohongqi, Qapqal, Xinjiang. After checking with several experts and relevant references, the bird was identified as a Calidris melanotos. According to Zheng (2011)and Ma (2011), this was a new bird record in Xinjiang.


Glossy Ibis (Plegadis falcinellus)

© Important Bird records
2011-05-08
SuFu

8 May 2011, photo by Kashi bird watching society from Shufu County, has been confirmed a new record in Xinjiang.


Little Egret (Egretta garzetta)

© Important Bird records
2012-09-01
Wujiaquqinggedahu

1 September 2012, photo by Tao Li from Qinggeda Lake, has been confirmed a new record in Xinjiang.

more rarities...

recent video

no video

unidentified birds


2018-08-20

飞之羽: 谢谢!

2018-08-20

飞之羽: 谢谢会长!

2018-08-20

飞之羽: 会不会是苍头燕雀幼鸟

2018-08-20

苟军: 赭红尾鸲

2018-08-20

苟军: 赭红尾鸲

more unidentified birds...