22052
pictures
44
blog posts
461 photographed species of 490 (94%)

search

Participants of the project

in alphabetical order, number in bracket means total number of photographed species of birds in the project.

1. Allan Linn (211)
2. Bin (2)
3. Binzhao Lv (370)
4. Birdnaturer (254)
5. Chuanbo Wang (15)
6. Daxian (312)
7. Du Limin (1)
9. Gou Jun (80)
11. Lee Tao (412)
12. Lei Jinyu (48)
13. Lidaguo (32)
14. Liujianming (90)
15. Marmot (156)
16. Nico (2)
17. Rezaq Hassan (158)
18. Rick Wang (350)
22. abcd no (87)
23. andriy (1)
24. black lark (309)
25. daobazi (2)
26. dingzi (1)
27. gebi huyang (32)
28. hpx (75)
29. jack A (185)
30. jinzuchang (8)
31. liang nigulayi (420)
32. lishizhong (3)
33. liyongzheng (9)
34. lv ronghua (28)
35. mayunhua (2)
36. stonefish (12)
37. tuifeimei (26)
38. vincentW (1)
39. wangjianli (201)
40. wen zhimin (167)
41. wolf old wolf (224)
42. wolflx (2)
43. wukefan (3)
44. xiang wenjun (1)
45. ximenbeike (1)
46. xiyuxue (5)
47. xjheny (4)
48. xukangping (91)
49. yang feifei (293)
50. ylwx (5)
51. zeng yuan (29)
52. zhangxingmin (6)
53. 人工 (19)
54. 星野 (2)

Big Year 2020

1. Rick Wang (76)
2. wangjianli (62)
3. yang feifei (51)
4. Birdnaturer (36)
5. hpx (10)
6. zhangxingmin (6)
7. Daxian (5)
8. Rezaq Hassan (1)
more...

rare birds records


Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus)

© daobazi
2018-11-20
Xinjiang Changji Manas County National Wetland Park

Dec. 28, 2018, LIU Zhongde found this species in Manas River wetland.


Pied Bushchat (Saxicola caprata)

© gebi huyang
2018-09-16
wusu

15 Sept 2018, shot from Dafdar,Tashkurghan has been confirmed a new record in Xinjiang.


Sinai Rosefinch (Carpodacus synoicus)

© Marmot
2018-05-31
Hetian CountyPurple Heron (Ardea purpurea)

© Allan Linn
2018-05-27
Kuntibes, Muji, Akto

27 May 2018, photo by Allan from Kuntibes,Akto has been confirmed a new record in Xinjiang.

more rarities...

recent video

no video

unidentified birds


2020-03-21

戈壁胡杨: 疑似小太平啊!!!

2020-03-21

戈壁胡杨: 黑喉鸫

2020-02-06

Андрей Баздырев: Brown-headed Bunting (Emberiza bruniceps) 褐头鹀 : very contrasting stripes on the back and wings (in the black-headed, these stripes are blurry, unsharp).

2020-01-23

no any comments:

2020-01-13

Paul Holt: Beautiful portait of a Chukar Alectoris chukar

more unidentified birds...